Korišćenjem bilo kog segmenta sajta Webklinika.rs , u potpunosti ste upoznati i prihvatate dole navedene Uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate Uslove korišćenja molimo Vas da ne koristite ovaj sajt.

Informacija sadržana na sajtu je predstavljena sa namerom obrazovanja korisnika u pogledu zdravlja i lečenja. Sadržaj na sajtu je informativne i obrazovne prirode. Bilo kada imate zdravstvene probleme ili predpostavljate da ih imate, prvo kontaktirajte vašeg lekara ili drugog stručnjaka iz oblasti zdravstva . Nemojte donositi zaključke ili preduzimati aktivnosti isključivo na osnovu informacija ovog sajta, posebno ističemo da:ukoliko Vam je potrebno lečenje ili lekarski savet – OBRATITE SE VAŠEM LEKARU.

Web Klinika će se truditi da obezbedi najtačniji i ažuran sadržaj na Internet stranama Webklinika.rs, premda ne preuzima nikakve garancije o njenoj tačnosti i/ili ažurnosti. Firme i lica koja se nalaze u našem adresaru su odgovorna za tačnost informacija koje su nam dale na korišćenje.Kako su izvori informacija mnogobrojni, ne postoji mogućnost provere njihove pouzdanosti pa Web Klinika neće snositi odgovornost za eventualnu štetu koja nastane kao direktna ili indirektna posledica odluke koja je doneta ili aktivnosti koje ste preuzeli na osnovu informacija objavljenih na ovom sajtu, korišćenjem sajta ili nemogućnosti da se sajt koristi.

Takođe, ne prihvata se bilo kakva odgovornost za ispravnost linkova koje vode ka drugim sajtovima, niti se prihvata bilo kakva odgovornost za sadržaje tih linkova ili posledice koje mogu nastupiti korišćenjem takvih sajtova. Ovo ograničenje odgovornosti obuhvata i hardverska oštećenja, softverske defekte, računarske viruse i sl, koji se mogu javiti na računarskoj opremi korisnika.

Web Klinika zadržava pravo da Uslove korišćenja promeni, bez prethodne najave. Takođe zadržava pravo da promeni ili ukine servise na sajtu, bez prethodne najave, kao i pravo da uskrati pristup sajtu ili njegovim određenim segmentima korisniku koji prekrši ove Uslove korišćenja.

Stavovi trećih lica izneti na sajtu nisu stavovi Web Klinike već ih na sajtu samo prenosimo „onakve kakvi jesu“ i za njihovu sadržinu Web Klinika ne može odgovarati.

Autorska i druga prava

Sva prava su rezervisana. Imena firmi i proizvoda na sajtu Web Klinika mogu predstavljati zaštićeno ime ili robnu marku i kao takve su i predstavljene. Dizajn sajta, objavljeni tekstovi, fotografije, video sadržaji i izvorni kodovi, predstavljaju zaštićeno ime, robnu marku ili drugi oblik zaštićene intelektualne svojine.

Ukoliko pojedini korisnik bude smatrao da je Web Klinika ili bilo koji njegov segment povredio autorska prava korisnika, Web Klinika se obavezuje da takvu reklamaciju razmotri u najkraćem mogućem roku, i da sporni sadržaji ukloni odmah ako ustanovi osnovanost reklamacije.

Web Klinika ne preuzima odgovornost za autorska prava nad sadržajem koji je dostavljen od strane klijenata sajta/ oglašivača. Neovlašćeno reklamiranje i komercijalno delovanje bilo koje vrste na sajtu Webklinika.rs (putem komentara, preporuka i sl), strogo je zabranjeno.

Privatnost i zaštita podataka

Sajt poštuje privatnost svojih korisnika i posetioca. Podatke iz procesa registracije, kao i ostale podatke o korisniku, Sajt neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju teškog kršenja Uslova korišćenja Sajta.

Sajt se obavezuje da će sve materijale dobijene od strane korisnika, a koji su u vezi sa bilo kakvim konkretnim zdravstvenim tegobama korisnika, tj. ličnim opisom zdravstvenog stanja korisnika u cilju dobijanja savetodavnog mišljenja od strane saradnika Sajta, tretirati sa strogom diskrecijom, te da ih ni pod kojim uslovima neće davati na uvid trećoj strani u obliku koji na bilo koji način može da se poveže sa identitetom korisnika. Na samom sajtu, takvi materijali mogu biti objavljeni pod pseudoninom korisnika (nadimkom koji korisnik bira tokom registracije), isključivo u cilju da se na njih, kao na informativni i savetodavni sadržaj, mogu osloniti i drugi korisnici Sajta.

Korisnici procesom registracije daju saglasnost da ih Sajt obaveštava o novostima, akcijama i drugim dešavanjima za koja Uredništvo Sajta smatra da mogu biti interesantni korisniku.

Sajt se obavezuje da svakom korisniku obezbedi mogućnost da se lako i jednostavno ogradi (odjavi) od daljih obaveštenja tog tipa.

Sve informacije o lekovima i  proizvodima sadržane na ovim stranicama su namenjene zdravstvenim radnicima i podležu uslovima korišćenja.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog web site-a.

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o leku priloženo u originalnoj ambalaži. Za obaveštenje o indikacijama, merama opreza kao i neželjenim reakcijama na lek pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.