Zvanični registar lekova. U nastavku klikom na link možete dobiti kompletan spisak.

Registar lekova

Sve informacije o lekovima i proizvodima sadržane na ovim stranicama su namenjene zdravstvenim radnicima i podležu uslovima korišćenja.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizaći iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog web site-a.

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o leku priloženo u originalnoj ambalaži. Za obaveštenje o indikacijama, merama opreza kao i neželjenim reakcijama na lek pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.