Cardio MM Cardio MM Cardio MM Cardio MM Cardio MM Cardio MM Cardio MM

Cardio MM

Specijalistička ordinacija iz interne medicine
Crnotravska 13b, Beograd

Specijalistička internistička služba u ordinaciji CARDIO MM čini niz subspecijalnosti:kardiolog, gastroenterolog, edokrinolog, pulmolog, nefrolog, reumatolog, hematolog...

Bavi se prevencijom, dijagostikom i lečenjem svih oboljenja unutrašnjih organa. Angažovani su doktori sa velikim kliničkim iskustvom. Pored individualne stručne kompetentnosi kvalitet više u radu internističke službe predstavlja konsultativni-timski rad koji i jeste osnov u pravilnom dijagnostikovanju i lečenju bolesnika sa oštećenim unutrašnjim organima.

Info

Mobilni telefon: 066/83-83-843
E-mail: info@dentalcentar.rs
                zpekmezovic@gmail.com
Web: www.cardiomm.co.rs

U svakodnevi rad uključene su i preventivne mere u cilju korigovanja faktora rizika koji su osnov za nastanak vrlo kompleknih , po život opasnih oboljenja kao što su Infarkt srca, šećerna bolest, tumori.

U tome nam pomaže i savremena sofisticirana oprema, aparatura od EKG-a, 24-satnog Holter-EKG, 24-satnog Holter-krvnog pritiska, prostornim –EKG-om-Vektorkardiogramom te aparatom za ultrazvučni pregled sa mogućnošću Color Doppler dijagnostike svih unutrašnjih organa. Tako sertifikovana, inovativna oprema je i prilagođena za rad kako bi lekari na najbrži i najprecizniji način utvrdili dijagnozu.

U ordinaciji je stalno prisutan internista –kardiolog sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom sa velikim brojem stručnih i naučnih pulikacija iz oblasti interne medicine, posebno kardiologije . Obezbeđujemo konsultante i iz drugih specijalnosti po izboru pacijenta. Tako su stvoreni uslovi za timski rad gdje je to neophodno u konačoj dijagnostici i uspešnom lečenju. U cilju poboljšanja kvaliteta života i produženja životnog veka ordinacija se bavi i preventivnim radom.

Usluge

 • Opšta interna medicina
 • Kardiologija
 • Dijagnostičke i terapijske intervencije
 • Saveti
 • Akcije
 • Dijagnostika
 • Ultrazvuk
 • Elektrokardiogram
 • Prostorni elektrokardiogram-Vektorkardiogram
 • 24-satni Holter-EKG
 • 24-satni Holter krvnog pritiska

Cenovnik usluga 

Naziv usluge Cena u dinarima
Pregled interniste-prvi 2.500,00
Kontrolni pregled do 15 dana 1.500,00
Vektorkardiogram 2.500,00
Kućna poseta u naselju 4.000,00
Kontrolni specijalistički kućni pregled do 10 dana 3.500,00
Pregled kardiologa 2.500,00
Komplet kardiološki paket 8.300,00
Mali kardiološki paket 4.800,00
Holter-24-satni EKG 3.800,00
Holter-24-satni Krvnog pritiska 3.600,00
Ultrazvuk srca 2.500,00
EKG sa očitavanjem 700,00
Sistematski pregled EKG, ultrazvuk 4.500,00
EKG u ordinaciji bez očitavanja 500,00
Davanje i.v. injekcije u ordinaciji 1.000,00
Davanje i.v. injekcije u kućnim uslovima 1.200,00
Davanje i.m. injekcije sa analgetikom 1.200,00
Infuzija u ordinaciji 1.200,00
Infuzija na terenu 2.000,00
Uzimanje krvi iz vene 300,00
Internisticki paket pregled, EKG, Ultrazvuk 4.500,00
I.M.injekcija sa Longacefom 1.700,00
Davanje I.M.injekcije u ordinaciji 600,00

 

Ostavi komentar

Karakteristika Vrednost
Grad Beograd
Oblast Interna medicina, Kardiologija, Kardiovaskularna medicina