Medikament je već odobren u SAD i još 21 zemlji širom sveta.

Foto: novosti.rs

Evropska agencija za lekove (EMA) odobrila je upotrebu leka "pertuzumab" u lečenju ranog karcinoma dojke u preoperativnoj fazi.

Odobrenje je zasnovano na osnovu pozitivnih rezultata studije u preoperativnoj fazi lečenja raka dojke.

Lečenje ranog karcinoma dojke, u fazi kada još nije počeo da se širi, može da poveća šanse da se spreči napredovanje bolesti i nastajanje neizlečivog stanja. U kombinaciji sa standardnim režimom lečenja, lek "pertuzumab" će se već na samom početku terapije koristiti kod pacijentkinja kod kojih je dijagnostikovan HER2 pozitivan tip raka dojke.

"Pertuzumab" je prvi lek u lečenju ranog raka dojke u preoperativnoj fazi koji je odobren u EU na osnovu rezultata pokazanih patološki kompletnim odgovorom (pCR).

Svake godine u Evropi bude dijagnostikovano oko 100.000 žena sa HER2 pozitivnim rakom dojke, vrlo agresivnim tipom kancera koji brzo napreduje. Primena terapije u preoperativnoj fazi vrlo je značajna, jer smanjuje veličinu tumora, što omogućava poštednu hiruršku intervenciju i poboljšava dugoročni ishod lečenja.

Upotreba leka "pertuzumab" u preoperativnoj fazi lečenja raka dojke već je odobrena u SAD i 21 državi širom sveta.