Predstavnici svih komora‎ zdravstvenih radnika - lekara, farmaceuta, biohemičara, stomatologa i medicinskih sestara i tehničara učestvovali su u radu jučerašnjeg zasedanja Odbora za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije, na poziv predsednice Odbora prof. dr Slavice Đukić Dejanović.


Foto: panoramio.com

Zajednički je identifikovana neophodnost izmena Pravilnika o licenciranju i Pravilnika o kontinuiranoj edukaciji. Članovi Odbora, kao tela zakonodavne vlasti, upoznati su sa predlogom izmena državnog sekretara prof. dr Berislava Vekića, koji je i predsednik Radne grupe Ministarstva zdravlja za izmene i dopune pomenutih pravilnika, uz učešće direktora komora u diskusiji. Sednici Odbora prisustvovao je i predsednik Zdravstvenog saveta Srbije, akademik Dragan Micić. ‎Predložene izmene ocenjene su kao konstruktivne i korisne.

"Ogroman problem sa licenciranjem zdravstvenih radnika, na koji smo mesecima ukazivali, biće rešen donošenjem predloženih izmena. Predstavnici Ministarstva zdravlja saglasni su sa sugestijama koje smo kao komore dali. Dobro je da ovakvu komunikaciju i saradnju održavamo i po drugim pitanjima od značaja za zaštitu interesa zdravstvenih radnika, jer nam je zajednički cilj što bolji kvalitet zdravstvene zaštite u Srbiji", izjavila je mr Svetlana Stojkov, direktorka Farmaceutske komore Srbije.

"Hiljade medicinskih radnika kojima je pretio gubitak licenci biće u znatno boljem položaju nakon usvajanja izmena Pravilnika o licenciranju i Pravilnika o kontinuiranoj edukaciji. Aktuelni pravilnici nisu na adekvatan način pratili ni praksu, niti njene potrebe i njihove izmene su neminovnost. Razumevanje resornog Ministarstva za inicijativu koju smo kao komore pokrenuli pokazuje da se u saradnji sa komorama problemi mogu prevazilaziti kroz efikasan i otvoren dijalog i zahvalni smo na tome", izjavila je dr Vesna Jovanović, direktorka Lekarske komore Srbije.

„Ja smatram da mi kao lekari moramo da budemo edukovani i da moramo da idemo unapred, da moramo da se usavršavamo baš zbog tih naših pacijenata i da moramo da im pružimo najbolju moguću negu i da ih lečimo na najbolji mogući način. Mi smo kao i ostale Komore obećali da ćemo da organizujemo, kad budemo dobili pravo da organizujemo skupove, organizovaćemo skupove na kojima će se omogućiti tih 20-ak bodova da kolege dobiju besplatno“, rekao je dr Vitomir Konstantinović, direktor Stomatološke komore Srbije.

„Mi smo prvi koji su izdali licence, još 31. marta 2008. godine, pa smi i prvi ušli u proces relicenciranja, tako da smo već od 31.01.2015. godine imali zahteve za relicenciranje, a od 31.03. rešavali te zahteve i suočili se sa dosta zahteva koje ovaj Pravilnik nije dobro definisao“, izjavila je direktorka Komore biohemičara Srbije, dr Slavica Cimbaljević.

"U ovoj situaciji sve komore su pokazale sinergiju i jedinstvo. Radili smo zajednički i svi doprineli da ova neizvesna situacija krene u pravcu pozitivnog razrešenja za zdravstvene radnike. Raduje spremnost Ministarstva zdravlja da prihvati ovakvu inicijativu, odreaguje na nju i nadamo se dobroj saradnji i u budućnosti", istakla je Radmila Ugrica, direktorka Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije.

Odbora za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije, kao vrhovno telo koje verifikuje zakonodavne predloge iz oblasti zdravstva se saglasilo sa izmenama i dopunama pravilnika koji bliže uređuju dešavanja među zdravstvenim radnicima, a koja će nadamo se početi da se primenjuju po objavljivanju u Službenom glasniku RS, u toku narodne nedelje.

VIDEO : Snimak sednice