Sa početkom 2015. godine Dom zdravlja će uvesti dopunski rad u Savetovalištu za dijetalnu ishranu, odnosno naplatu pojedinih dijetetskih usluga na lični zahtev.

\"\"

Važeći Zakon o zdravstvenom osiguranju propisuje da se na teret zdravstvenog osiguranja osiguranicima mogu pružiti dijetetski saveti i program gubitka telesne težine kod lica do 15 godina života i predlaganje dijetetske ishrane kod novootkrivenih bolesnika sa šećernom bolešću i bolesnika sa terminalnom bubrežnom insuficijencijom.

Tako propisivanje dijetalne ishrane za sva ostala stanja i bolesti i kontrolni pregledi nutricioniste, za sva lica preko 15 godina života, ne idu na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, pa će se kao usluge na lični zahtev u Domu zdravlja Niš plaćati prema usvojenom cenovniku.

Za više informacija:

dr Miroslav Rakočević, specijalista higijene, tel: 018503633, 018503599
Slađana Mišić, referent prodaje, 018503729
info@domzdravljanis.co.rs

 

Izvor: Dom zdravlja Niš