Najčešća povreda prepona je istegnuće (distenzija aduktora). Kada je mišić preopterećen dolazi do povečanja njegove napetosti i skraćenja po celoj dužini mišića te do povečanja pritiska na području hvatišta / polazišta ili tela mišića koje se onda ogleda kao bol i napetost te to zovemo istegnuće prepone.

Prevelika mišićna napetost uzrokuje pucanje mišićnih vlakana koja može dovesti do rupture (napuknuća) mišića.

Simptomi istegnuli prepona

Akutna distenzija može biti bolna zavisno o stepenu oštećenja, a imamo 3 stepena oštećenja:

  1. stepen - lagano istegnuće, oseti se napetost i zatezanje mišića, ne ograničava aktivnost sportista
  2. stepen - Istegnuće mišića koje onemogućava trčanje i skakanje. Vidljiva je lagana oteklina i crvenilo.
  3. stepen - Puknuće mišićnih vlakana koje mogu uzrokovati bolnost pri hodanju, oteklina i crvenilo izraženije.

Istegnuce prepone je povreda koja se često javlja kod sportista kao sto su hokejaši i fudbaleri.

Povreda je povezana sa faktorima kao što su mišićna snaga kuka, predsezonska kondicija mišića i prijašnje reozlijeđivanje.

Zbog toga pravilni trening i doziranje optimalnog trenažnog procesa je važan faktor prevencije da bi sprečili istegnuće preponskih mišića. Zbog toga treba obratiti posebnu pažnju prilikom treninga na vežbe jačanja add., Vj. za stabilizaciju karlice, te stabilzaciju trupa.

Večina sportista je upoznata sa istegnuća prepona te je znaju prepoznati i zatražiti medicinsku pomoć.

Povreda koja se pre nije dobro znala prepoznati je povreda trbušnog zida "sportska hernija".

Često se javljaju kod osoba koje imaju hronične povrede prepona. Sportska hernija je stanje slično ingvinalnoj herniji jer im je zajednička slabost mišića trbušnog zida.

Simptomi sportske hernije često su slični simptomima istegnuća prepona.

Ostala stanja koja imaju slične simptome su osteotitis pubis (upala pubične kosti), problemi kuka (rani artritis, nekongurentna zglobna tela i ostala stanja) i razni sindromi lumbalne kičme (diskus hernije).

Kad bih se trebao javiti doktoru?

Ako imamo više simptoma trebali bi se javiti lekaru na pregled kako bi dobili pravilnu medicinsku negu. Neki od znakova:

  • Otezano hodanje,
  • Bol prilikom stajanja ili sedenja
  • Bol po noći

Terapija kod istegnuća prepone zavisi ostupnju oštećenja.

Odmor i pošteda od aktivnosti je bitan faktor oporavka.

Generalno pravilo je ako si istegnuo preponu smeš raditi ostale aktivnosti koje ne izazivaju bol, razne vežbe u teretani za ostale delove tela, što je posebno popularno kod prof. sportista.

Terapija se sastoji od:


Odmora: odmor je važan jer pošteda ubrzava proces regeneracije oštečenog mišića, smanjuje se bol u mišiću koja je odbrambeni mehanizam daljeg oštećivanja.

Istezanja: lagano istezanje je od velike važnosti kod istegnuća zbog smanjena napetosti vlakana, kod rupture radi boljeg formiranja vlakana odnosno ožiljka. Nijedan od ovoga nesmije izazivati bol.

Hlađenja ozlede: samo u akutnoj fazi prvih 48-72 h, analgetski efekat i smanjenje krvarenja ako se radi o rupturi.

Grejanja ozlede: kod hroničnih povreda zagrevamo vlakna kako bih ih opustili i smanjili napetost.

Protivupalni lekovi: oralna upotreba protupalnih lekova kao što su Ibupofren, Aleve ili Motrin smanjuju simptome upale i bolnost.

Fizikalna terapija: pomaže bržem zaceljivanju tkiva, odnosno ubrzava regeneracijske procese, a to su razne modulirajucće struje, ultrazvuk, laser, magnet te određene masaže. Svaku od ovih procedura treba odobriti lekar.

Kako prevenirati povredu?

Novija istraživanja pokazuju da određeni faktori utiču na to.

Najvažniji je faktor istezanje mišića i jačanje mišića te obrazovanje osoba / trenera u doziranju opterećenja.

Posebno obratit pažnju na:

  • Istezanje aduktora,
  • Jačanje aduktora i abduktora kuka
  • Vežbe za stabilizaciju karlice
  • Vežbe za jačanje mišića trupa (posebno lumbalne regije)

Zajedno svi ovi faktori čine dobru i osnovnu bazu preventivnih faktora.