Mnogi sportisti, rekreativci prave greške kada je u pitanju istezanje. Istezanje je važan deo treninga kako na samom njegovom početku tako i na kraju. Istezanjem postižete fleksibilnost vaših mišića, smanjujete rizik od povreda zglobova, ligamenata, kostiju i mišića. Istezanje je neophodno kod svake vrste treninga. U toku istezanja, povećava se protok krvi u mišićima, pri čemu se dostavlja više kiseonika i hranljivih materija i tako se ubrzava oporavak mišića.

Nekada ćete videti osobe da rade na početku treninga ono istezanje koje se radi na kraju. Imamo dve vrste istezanja:

  • Dinamičko
  • Statičko

Dinamičko istezanje se praktikuje pre treninga i cilj je da sve funkcionalne vežbe koje se rade u toku istezanja (zagrevanja) imitiraju pokrete iz sporta. Trajanje dinamičkog istezanja je minimum 15 minuta. Dinamičko istezanje je slično statičkom u rasponu pokreta, ali ne i u brzini izvođenja.


 foto: dubisfitness.rs

Statičko istezanje, koristimo na kraju treninga, da istegnemo mišić u stanju mirovanja. Istežemo se do granice bola, ne preko nje u trajanju od 15 do 60 sekundi. U toku zadržavanja položaja istegnutosti, možete osetiti blagu toplinu ili blagu nelagodu u mišićima. Statičko istezanje aktivira specijalizovane receptore osećaja istegnutosti u mišičima. Kada se odradi pravilno, statičko istezanje snižava prag senzitivnosti ovih receptora, što omogućava da se mišići opuste i istegnu na veću dužinu.