Loše držanje se može ispraviti do završetka rasta deteta. Sa sportovima ipak treba biti oprezan, jer ukoliko postoji blaga deformacija, pojedini sportovi mogu da utiču na to da se ona još više ispolji.

Foto: Shutterstock

Svako treće dete školskog uzrasta ima loše držanje kičme, skoliozu i kifozu, koji se najčešće otkriju na sistematskim pregledima. Srećom, većina ovih deformacija može da se ispravi pre nego što se završi rast deteta, pod uslovom da se s korekcijama počne čim se primete prve naznake krivljenja kičme.

Uzroci deformiteta su nedovoljna fizička aktivnost, gojaznost, duže vreme provedeno ispred televizora i kompjutera, loša osvetljenost, teške đačke torbe, loše držanje. Ovi faktori su često udruženi u periodu intenzivnog rasta i razvoja, što dodatno ubrzava nastanak deformiteta. Loše telesno držanje prilikom stajanja ili sedenja karakteriše povijen stav, upale grudi, opušten trbuh, iskrivljena kičma. Takvo stanje dovodi do slabljenja jedne grupe mišića u odnosu na drugu, što dovodi do pojave krivljenja kičme u stranu (skolioze) ili prema napred (kifoze).

Docent dr Dragana Ćirović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj, kaže da se promene mogu potpuno ispraviti jačanjem snage mišića, ali ako loše držanje potraje, zbog rasta u nepravilnom položaju, može se razviti prava deformacija:

Svako loše držanje treba ozbiljno shvatiti jer nikad se ne zna u kom procentu će da se ispolji i kada. Nekada je dovoljno samo šest meseci da se deformitet jasno ispolji, naročito u vreme naglog rasta.

Najkritičniji periodi za nastanak svih deformiteta su kada dete počinje da hoda, kad pođe u školu i adolescentno doba. Da bi se predupredile promene na kičmenom stubu, nije dovoljno uključiti korektivne vežbe samo tri ili šest meseci, već sve vreme dok traje rast. Uz to treba uvesti i druge fizičke aktivnosti, promeniti navike u ishrani, smanjiti težinu torbi...

Sa sportovima ipak treba biti oprezan, kaže dr Ćirović. Jer, ukoliko postoji blaga deformacija, pojedini sportovi mogu da utiču na to da se ona još više ispolji.

Ako postoji naznaka određene deformacije nikako ne treba pribegavati asimetričnim sportovima, gde se forsira samo jedan strana tela kao što su tenis, fudbal, košarka, rukomet. S druge strane, odbojka, atletika, gimnastika, ples i folklor, iako nije sport, podjednako razvijaju sve mišiće i muskulaturu. Plivanje zahteva opštu angažovanost mišića lokomotornog aparata, i najidealnije je za pravilan razvoj deteta - objašnjava dr Ćirović. 

RAVNI TABANI I SLAB VIDPREMA rečima dr Dragane Ćirović, uzrok krivljenja kičme mogu da budu i ravni tabani: - Spušteni svodovi stopala se smatraju jednim od važnih faktora koji mogu da utiču na pojavu statičkih problema i bolnih sindroma kičme i nogu. Neposredan uzrok su i oslabljen vid i sluh, jer deca sa ovim neprepoznatim problemima krive se na času jer ne vide tablu, ili se povijaju napred dok pišu, što utiče na razvoj deformiteta.