Iako deluje da svi danas imaju mobilne telefone, teško je odlučiti kada je pravo vreme da ga dobije i vaše dete.


Foto: Thinkstock

Prema dečjem psihijatru Dečje klinike u Klivlendu dr Džou Ostermanu, dete treba informisati o opasnostima koje nosi taj uređaj, ali i kako da ih prevaziđe i shvati pravila adekvatne upotrebe telefona. 

Deca mlađa od 10 godina ne treba da imaju telefon, smatra Osterman. Osim toga, on ili ona treba da budu dovoljno zreli da razumeju opasnosti s kakvim se mogu susresti na internetu i odgovornosti koju imaju. 

Osterman savetuje roditelje da prvo objasne detetu posledice neprikladnog ponašanja i navedu im primere iz stvarnog života. 

“Uvek govorim roditeljima da prate, prate, prate i budu upućeni u ono što se dešava u detetovom životu, tako da on ili ona budu dovoljno opušteni da razgovaraju s vama, ukoliko se pojavi neki problem”, kaže on. 

Osterman dodaje da roditelji treba da postave kontrolu nad telefonom, a ako se dete pobuni, jednostavno mu ne treba dozvoliti da isti poseduje.