Novi postupci u vantelesnoj oplodnji povećavaju šanse za začeće. Faktori rasta koji se dobijaju iz krvi žene ubrizgavaju se direktno u ovarijume.

Foto: novosti.rs

ŽENE koje nemaju dovoljno jajnih ćelija, ili postojeće nisu kvalitetne, pa ne mogu da ostanu u drugom stanju, mogu da se podvrgnu proceduri podmlađivanja jajnika. Ova metoda se odskoro primenjuje i u našoj zemlji, a bazira se na ubrizgavanju faktora rasta dobijenih iz krvi žene direktno u jajnik. Zahvaljujući tome jajnici bolje rade, dobija se veći broj kvalitetnijih jajnih ćelija, a time i više embriona. Ipak, stručnjaci još ne mogu da kažu da li će zbog toga biti i više beba.

Da bismo to dokazali mora da prođe godina ili dve primene rejuvenacije, odnosno regeneracije jajnika - kaže za "Novosti" profesor dr Aleksandar Ljubić, ginekolog, direktor Opšte bolnice "MediGroup". - Slične metode se upotrebljavaju za podmlađivanje lica i za obnavljanje oštećene hrskavice. Nakon što diferenciramo faktore rasta koji nama trebaju, ubrizgamo ih u tkivo, koje reaguje povećanjem funkcije. Ćelije koje luče hormone su aktivnije, a imamo i veći broj folikula, jajnih ćelija i embriona nego kada to ne koristimo. Nadamo se da ćemo na ovaj način poboljšati i reprodukciju.

Stručnjaci pokušavaju da reše i problem embriotransfera, koraka u vantelesnom oplođenju gde se beleži najviše neuspeha. Naime, od svih embriona koji se vrate u matericu, usadi se samo polovina. Ispostavilo se da hitopatološka i genetska analiza prijemčivosti sluzokože materice nije dovoljno dobar pokazatelj kada treba da se vrati embrion. Zbog toga se već pola godine radi dodatna aktivacija endometrijuma ili sluzokože materice.

Pravimo namerne defekte sluzokože materice mesec dana pre planiranog transfera embriona - objašnjava dr Ljubić. - Kako je usađivanje embriona veoma sličan proces lečenju zapaljenja i defekta, ovim postupkom postižemo da je sluzokoža sledećeg meseca kada vraćamo embrione pripremljenija. Pokrenuti su reparatorni mehanizmi koji daju veći procenat usađivanja embriona u sledećem ciklusu.


Foto: novosti.rs
 

Novina je i što se ne vraćaju istovremeno sva tri pripremljena embriona, nego u određenom vremenskom intervalu, najčešće za 24 sata. Prvog dana se vrate jedan ili dva, a drugog preostali embrioni.

- Ne možemo tačno da utvrdimo period kada je sluzokoža prijemčiva za embiron - ističe dr Ljubić. - To nije neograničeno, zapravo je samo u roku od nekoliko sati sluzokoža materice idealno prijemčiva, i ukoliko je tad embrion tu, i ako je dobar, dolazi do oplodnje. U suprotnom dolazi do razmimoilaženja dve moguće šanse, a ovom procedurom pokušavamo da duži period u materici postoji prijemčiv embrion. Već imamo odlične rezultate od kada koristimo ovu metodu.

PRIPREMA ZA SPONTANI CIKLUS

I za problem insuficijentnih jajnika, koji ima 10 do 15 odsto žena, pronađeno je rešenje. U situacijama kada jajnici ili ne stvaraju folikule, ili na određenu stimulaciju produkuju vrlo mali broj jajnih ćelija, što dovodi do smanjenja oplodne moći uopšte, primenjuje se predtretman ili priprema za spontani ciklus.

Raznim dozama i oblicima estrogena i androgena povećavamo osetljivost jajnika na terapiju ili na sopstvene stimulatore - napominje dr Ljubić. - Na taj način dobijamo čak dvostruko veći procenat trudnoće nego bez ovih tretmana.