Nova Vita Nova Vita Nova Vita

Nova Vita

Specijalna bolnica interne medicine
Patrijarha Dimitrija 36, Beograd

Specijalna bolnica za internu medicinu NOVA VITA smeštena je u Rakovici i njena osnovna delatnost je pružanje zdravstvenih usluga iz svih oblasti interne medicine. 
Ono što je čini posebnom je mogućnost stacionarnog lečenja uz kontinuirani 24h nadzor lekara. 
Bolnica hospitalizuje i terminalno obolele pacijente kojima pored vrhunske nege pruža i izuzetnu komfornost i prijatnost. 

Info

Tel:  011 356 48 63, 011 356 48 64
Mob:  065 444 10 15
Email:  office@novavitahospital.com
Web:  www.novavitahospital.com

Radno vreme:

Svakim danom  00-24 h

Specijalna bolnica za Internu medicinu Nova Vita u Beogradu je savremen, kvalitetan i poverljiv partner klasičnoj medicini u lečenju najtežih oboljenja kao i  u unapređenju zdravlja uopšte. Osnovni metod lečenja bolnice primenom prirodnih preparata, sa kompletno (naučno i iskustveno) ispitanim imunostimulatornim i antitumorskim efektima (samostalno ili u kombinaciji sa metodama lečenja klasične medicine) doveo je do izuzetnih rezultata u lečenju malignih bolesti, autoimunih bolesti i bolesti jetre.

Nova Vita je prva privatna bolnica u Srbiji, a trenutno i najveċi privatni bolnički objekat u regionu. Bolnica poseduje kompletne smeśtajne kapacitete sa prateċom infrastrukturom i specijalističkom medicinskom uslugom. Izgrađena je na prostoru 3200kvm i podeljena na sedam funkcionalnih celina.

Poseduje bolnički stacionar, polikliničku službu i dnevnu bolnicu. Pruža lečenje bolesti jetre, malignih bolesti i  autoimunih bolesti.

Ostavi komentar

Karakteristika Vrednost
Oblast Interna medicina