Vizim Vizim Vizim Vizim Vizim Vizim Vizim

Vizim

Dom zdravlja
Knez Miletina 36, Omladinskih brigada 88b, Trešnjinog cveta 1b, Beograd

Dom zdravlja “Vizim” ima istoriju dugu preko 20 godina. Nastao je na osnovu uspešnog dvanaestogodišnjeg rada Poliklinike Vizim, smeštene u centu grada, ipod Skadarlije. Mreža Doma zdravlja Vizim trenutno obuhvata tri lokacije u Beogradu:

Dom zdravlja “Vizim” – Centar, Knez Miletina 36
Dom zdravlja “Vizim” – Novi Beograd, Airport City
Zdravstvena ambulanta “Life Active” Trešnjinog cveta 1b Novi Beograd
Kao I 5 zdravstvenih stanica

Info

Mobilni telefon: 066/83-83-843
E-mail: office@vizim.co.rs
Web: www.vizim.co.rs

Cenovnik naših usluga 

SLUŽBA OPŠTE MEDICINE CENA
Pregled lekara opšte medicine 1800.00
Kontrolni pregled lekara opšte medicine (do 14 dana nakon obavljenog pregleda) 1000.00
Pregled lekara opšte medicine u kućnim uslovima-centar grada 6000.00
Pregled lekara opšte medicine u kućnim uslovima- širi centar grada 7000.00
Pregled lekara opšte medicine u kućnim uslovima-periferija 8000.00
Merenje krvnog pritiska 200.00
Tumačenje rezultata laboratorijskih analiza obavljenih u Domu zdravlja „VIZIM“ 0.00
Tumačenje rezultata laboratorijskih analiza obavljenih van Doma zdravlja “VIZIM” 500.00
Izdavanje recepata 500.00
Konsultativni pregled lekara opšte medicine 1000.00

 

SLUŽBA INTERNE MEDICINE CENA
Internistički pregled sa EKG-om 2500.00
Internistički pregled bez EKG-a 2000.00
Kontrolni pregled interniste (do 14 dana nakon obavljenog pregleda) 1500.00
Kućna poseta interniste-centar grada 7000.00
Kućna poseta interniste-širi centar grad 8000.00
Kućna poseta interniste-periferija grada 9000.00
Kontrolna kućna poseta interniste (do 14 dana nakon obavljenog pregleda)-centar grada 5500.00
Kontrolna kućna poseta interniste (do 14 dana nakon obavljenog pregleda)-širi centar grada 6500.00
Kontrolna kućna poseta interniste (do 14 dana nakon obavljenog pregleda)-periferija grada 7500.00
EKG u kućnim uslovima-centar grada 3000.00
EKG u kućnim uslovima-širi centar grada 4000.00
EKG u kućnim uslovima-periferija grada 5000.00
EKG 500.00
Holter EKG 3000.00
Holter TA 2500.00
Ergometrija 4500.00
Spirometrija 1000.00

 

ULTRAZVUČNA I DOPPLER DIJAGNOSTIKA CENA
Ultrazvučni pregled abdomena 2500.00
Ultrazvučni pregled abdomena u kućnim uslovima-centar grada 10000.00
Ultrazvučni pregled abdomena u kućnim uslovima-širi centar grada 12000.00
Ultrazvučni pregled abdomena u kućnim uslovima-periferija 14000.00
Ultrazvučni pregled štitne žlezde I mekih tkiva vrata 2500.00
Ultrazvučni pregled štitne žlezde I mekih tkiva vrata-centar grada 10000.00
Ultrazvučni pregled štitne žlezde I mekih tkiva vrata-širi centar grada 12000.00
Ultrazvučni pregled štitne žlede I mekih tkiva vrata-periferija 14000.00
UZV sa doplerom srca 3500.00
UZV sa doplerom srca u kućnim uslovima-centar grada 11000.00
UZV sa doplerom srca u kućnim uslovima-širi centar grada 13000.00
UZV sa doplerom srca u kućnim uslovima-periferija 15000.00
Ultrazvučni pregled dojki 2500.00
Ultrazvučni pregled mekih tkiva 2500.00
Ultrazvučni pregled urotrakta 2500.00
Doppler krvnih sudova vrata 2500.00
Doppler krvnih sudova donjih ekstremiteta 3000.00
Doppler krvnih sudova gornjih ekstremiteta 3000.00
Doppler krvnih sudova u kućnim uslovima-centar grada 10000.00
Doppler krvnih sudovau kućnim uslovima-širi centar grada 12000.00
Doppler krvnih sudova u kućnim uslovima-periferija 14000.00
Doppler renalnih arterija sa uzv abdomena 5000.00

 

SLUŽBA GINEKOLOGIJE CENA
Sistematski ginekološki pregled (kompletan pregled sa kolposkopijom, PAPA testom i VS) 4500.00
Ginekološki pregled 2500.00
Kontrolni ginekološki pregled (do 14 dana nakon obavljenog pregleda) 1500.00
Kolposkopija 1500.00
PAPA test sa VS 2000.00
Kolposkopija sa PAPA testom i VS 3500.00
Usluga uzimanja brisa 500.00
Toaleta vagine 500.00
Tuširanje lezija na grliću materice 600.00
Usluga aplikacija pesara (bez pesara) 1500.00
Usluga promena pesara (bez pesara) 1500.00
Aplikacija kreme 500.00
Ginekološki pregled u cilju primene kontracepcije 2500.00
UZV male karlice u cilju primene kontracepcije 3000.00
Pregled u cilju lečenja sterilitet 2500.00
Kontrola mehaničkih kontraceptiva 2000.00
UZV male karlice 2500.00
Transvaginalni UZV 3000.00
Ultrazvučno praćenje folikula 3000.00
Bimanuelni pregled dojki 1500.00
Uzimanje BHCG radi utvrđivanja trudnoće (analiza iz krvi) 1000.00
Ginekološki pregled trudnice 3000.00
Kolposkopija sa PAPA testom i VS-trudnice 3500.00
UZV pregled trudnice 3500.00
Kontrolni ginekološki pregled trudnice (do 14 dana nakon obavljenog pregleda) 2000.00
Kontrolni UZV pregled trudnice (do 14 dana nakon obavljenog pregleda) 2500.00
Kontrola TA I TM trudnice 600.00
DOUBLE TEST 2500.00
TRIPL TEST 3000.00
EXPERTSKI UZV trudnice 20 ned. 4000.00
UZV pregled DOPPLEROM trudnice 23 ned. 4000.00
Prepisivanje TH u trudnoći 2000.00
CTG 1500.00
Ginekološki pregled 6 nedelja posle porođaja 2500.00
Skidanje konaca posle carskog reza 1500.00

 

SLUŽBA OFTALMOLOGIJE CENA
Oftalmološki pregled 2500.00
Oftalmoloski pregled sa sirenjem zenica 4000.00
Kontrolni pregled (do 14 dana nakon obavljenog pregleda) 1500.00
Određivanje oštrine vida na daljinu 500.00
Određivanje oštrine vida na blizinu 500.00
Bimikroskopija prednjeg segmenta oka 500.00
Merenje IOP 500.00
Tonometrijska kriva 2500.00
Pregled očnog dna -Oftalmoskopom 1500.00
Pregled vida ortorejter-om 1000.00
Kolorni vid-Isichara tablica 500.00
Oftalmološki pregled kod dece sa sirenjem zenica 4000.00
Kontrolni pregled kod dece (do 14 dana nakon obavljenog pregleda) 2000.00
Testovi stereo vida 500.00
Oftalmološki pregled za kontaktna sočiva 3000.00
Aplikacija lekova lokalno 200.00
Zavoj za oko 200.00
Bris rožnjače 600.00
Mehaničko odstranjivanje i ispiranje hemijskog agensa 1500.00
Kiretaža majbomovih žlezda 1500.00
Tuširanje kapaka 1000.00
Extrakcija stranog tela iz rožnjače vežnjače i episklere 3500.00

 

SLUŽBA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE CENA
Specijalistički pregled 2500.00
Specijlisticki pregled Doc. I Prof. 3500.00
Kontrolni pregled fizijatra (do 14 dana nakon obavljenog pregleda) 1500.00
Kontrolni pregled Doc. Prof.(do 14 dana nakon obavljenog pregleda) 2000.00
Pregled fizijatra u kućnim uslovima-centar grada 7000.00
Pregled fizijatra u kućnim uslovima-širi centar grada 8000.00
Pregled fizijatra u kućnim uslovima-periferija 9000.00
Kontrolni pregled fizijatra u kućnim uslovima (do 14 dana nakon obavljenog pregleda) - centar grada 5500.00
Kontrolni pregled fizijatra u kućnim uslovima (do 14 dana nakon obavljenog pregleda) - širi centar grada 6500.00
Kontrolni pregled fizijatra u kućnim uslovima (do 14 dana nakon obavljenog pregleda) -periferija 7500.00
Osteodenzitometrija 2000.00
Ručna masaža celog tela 2500.00
Ručna masaža segmentna 1500.00
Manuelna limfna drenaža 1500.00
Dnevna fizikalna terapija 1300.00
Fizikalna terapija sa masazom 2700.00
Dnevna fizikalna terapija (paket od 10 terapija) 12000.00

 

SLUŽBA STOMATOLOGIJE CENA
Preventivni stomatološki pregled 0.00
Rutinsko vađenje zuba 2500.00
Komplikovano vađenje zuba 3000.00
Hirurško vađenje zuba 4000.00
Terapija alveolita (jedna seansa) 1000.00
Lečenje zuba 2000.00
Plomba 2000-3000.00
Skidanje kamenca sa poliranjem zuba 2000
Zubni nakit 2000
Drenaža zuba - prva pomoć 2000
Hirurško vađenje umnjaka 6000-11500.00
Krunica 11500.00
Bezmetalna keramička krunica 27000.00
Parcijalna proteza 27000.00
Totalna proteza 34000.00
Fiksna proteza 86250.00
Ispravljanje zuba mobilnim aparatom – po vilici 27000.00
Beljenje zuba obe vilice 27000.00
Apikotomija 11500.00
Cistektomija 11500.00
Frenektomija 5000.00
Incizija abscesa 1500.00

 

SLUŽBA INTERVENCIJA CENA
Davanje i.m.TH (bez leka) 500.00
Davanje i.m.TH (bez leka – za 5 i više i.m.TH) 300.00
Davanje s.c.TH (bez leka) 500.00
Davanje s.c.TH ( bez leka – za 5 i više s.c.TH) 300.00
Davanje i.v.TH (bez rastvora) 800.00
Davanje infuzije 1500.00
Previjanje i obrada rane (hiruško) 4000.00
Previjanje manje rane 500.00
Previjanje vece rane 1000.00
Plasiranje braunile (bez leka i rastvora 200.00
Plasiranje katetera (bez katetera) 3500.00
Vađenje katetera 1000.00
Promena kolostome 1500.00
Obrada dekubita-manje polje 2000.00
Obrada dekubita-veće polje 2500.00
Skidanje konaca (hiruško) 3000.00
Skidanje konaca 2000.00
Uklanjanje krpelja (hiruško) 3000.00
Uklanjanje krpelja 1000.00
Fiksiranje longetom 4000.00
Vakcinacija Tetalpan 1000.00
Vakcinacija Tetabulin 2000.00
Vakcinacija protiv gripa 1200.00

 

SLUŽBA ORL CENA
Pregled specijaliste ORL 3000.00
Kontrolni pregled ORL (do 14 dana nakon obavljenog pregleda) 2000.00
Kućna poseta ORL-centar grada 7000.00
Kućna poseta ORL-širi centar grada 8000.00
Kućna poseta ORL-periferija grada 9000.00
Audiometrija (bez pregleda specijaliste) 2000.00
Timpanometrija 2000.00
Timpanometrija uz ORL pregled 4000.00
Inhalacija 1000.00
Pregled specijaliste ORL i ispiranje jednog uha 4000.00
Pregled specijaliste ORL i ispiranje oba uha 5000.00

 

SLUŽBA OPŠTE HIRURGIJE CENA
Pregled hirurga 3000.0
Kontrolni pregled hirurga (do 14 dana nakon obavljenog pregleda) 2000.0
Kontrolni pregled hirurga sa previjanjem 4000.0
Incizija 4000.0
Hirurške intervencije 5.000 - 12.000,00

 

SLUŽBA DERMATOLOGIJE CENA
Pregled dermatologa sa dermoskopijom 2000.00
Pregled Doc. Prof. 3000.00
Kontrolni pregled dermatologa (do 14 dana nakon obavljenog pregleda) 1500.00
Uklanjanje do 10 bradavica 3000.00
Uklanjanje više od 10 bradavica 5000.00
PH nalaz 3000.00

 

KONSULTANTSKE SLUŽBE CENA
Pregled konsultanta-Dr 3000.00
Pregled konsultanta-Profesor, Docent 3500.00
UZV-konsultanta 3000.00
Kontrolni pregled konsultanta-Dr (do 14 dana nakon obavljenog pregleda) 2000.00
Kontrolni pregled konsultanta-Prof ( do 14 dana nakon obavljenog pregleda) 2500.00
Gastroskopija 7000.00
Rektoskopija 7000.00
Kolonoskopija 14000.00
Biopsija-endoskopije 3000.00

 

PSIHOLOG CENA
Psihološko savetovanje i psiho-terapija 2500.00
Psiho-dijagnostika 5000.00

 

SLUŽBA MEDICINE RADA CENA
Lekarsko uverenje za vozača A kat. 3000.00
Lekarsko uverenje za vozača B kat 3000.00
Lekarsko uverenje za vozača C kat. 5300.00
Lekarsko uverenje za vozača D kat. 5300.00
Lekarsko uverenje za vozača E kat. 5300.00
Lekarsko uverenje za upis u školu 8000.00
Lekarsko uverenje za posao-bez rada sa decom 2000.00
Lekarsko uverenje za posao (koje uključuje rad sa decom) 3500.00

 

PEDIJATRIJA CENA
Pregled pedijatra 3000.00
Kontrolni pregled od 14 dana od prvog pregleda 2000.00
Pregled pedijatra dvoje dece, 50% popusta za drugo dete 4500.00
Kućna poseta pedijatra-centar grada 7000.00
Kućna poseta pedijatra-siri centar grada 8000.00
Kućna poseta pedijatra-periferija 9000.00
Pregled pre vakcine 2500.00
UZV kukova beba u 3 mesecu 3000.00
Sistematski pregled deteta u 1 mes,2 mes,3mes,6mes,9 mes,12 mes. 4000.00
Godisnji sistematski 2 god( pedijatar,logoped,stomatolog,laboratorija) 5000.00
Godisnji sist 3,4,5,6 god(pedijatar,logoped,stomatolog,fizijatar,laboratorija) 6000.00
Konsultativni pregledi: oftalmolog,fizijatar,ORL,kardiolog,pulmolog,gastroenterolog…Dr 3000.00
Kontrolni pregled konsultanta-Dr (do 14 dana nakon obavljenog pregleda) 2000.00
Konsultativni pregledi: oftalmolog,fizijatar,ORL,kardiolog,pulmolog,gastroenterolog…Profesor, Docent 3500.00
Kontrolni pregled konsultanta-Profesor, Docent (do 14 dana nakon obavljenog pregleda) 2500.00
Sistematski pregled za upis u vrtic(pedijatar) 4000.00
Sistematski pregled za upis u skolu(pedijatar,stomatolog,oftalmolog,logoped,fizijatar,ORL,labratorija) 8000.00
Pregled pedijatra pred put (letovanje,zimovanje) uz izdavanje potvrde 3500.00
Pregled logopeda 2000.00
Tretman logopeda pojedinacni 1500.00
Tretman logopeda vise od 6x mesecno 1300.00

 

Vakcinacija po obaveznom kalendaru CENA
* Pentaxim 5000.00
*Infanrix 4000.00
* MMR sa navrsenom godinom( Priorix) 2000.00
ACT HIB (3 doze: I 2mesec zivota II nakon 6 nedelja od prve doze III nakon 6 nedelja od 2 doze) 1500.00

 

Revakcina po obaveznom kalendaru( godinu dana nakon 3 doze) CENA
*Pentaxim ( 3 doze: I 2mesec zivota II nakon 6 nedelja od prve doze III nakon 6 nedelja od 2 doze) 5000.00
*Infanrix ( 3 doze: I 2mesec zivota II nakon 6 nedelja od prve doze III nakon 6 nedelja od 2 doze) 4000.00
*Di te al: za upis u skolu (Ditevaxal-T) 1500.00
*Polio( Imovax ) 1000.00
*MMR: po polasku u skolu (Priorix) 1500.00
* Hepatitis B: I nakon 30 dana od prve doze II nakon 6 meseci od prve doze (Engerix B,Euvax B) 1000.00

 

Preporucene vakcinacije CENA
Pneumokok ( 2 doze + revakcina)  
* Prevenar 13 8500.00
*Synflorix 7000.00
Meningokon  
*Meningo AC 1500.00
Varicela (dve doze)  
*Varilix 6000.00

 

RTG dijagnostika CENA
RTG snimak pulmo/cor (jedan pravac) 4000.00
RTG snimak zglob (jedan pravac) 4000.00
RTG snimak skelet (jedan pravac) 4000.00
Napomena: ukoliko se radi snimanje u dva pravca svaki se naplacuje pojedinacno  
RTG snimak-kućna poseta 6000.00-8000.00
 

Ostavi komentar

Karakteristika Vrednost
Grad Beograd
Oblast Dermatologija, Fizioterapija, Ginekologija, Hirurgija, Interna medicina, Laboratorije, Medicina rada, Oftalmologija, Opšta medicina, Oralna hirurgija, Otorinolaringologija, Pedijatrija, Stomatologija